Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Giới thiệu chung

Bộ môn Công nghệ sinh học được thành lập năm 2011, thuộc Khoa Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, hiện đang đào tạo bậc Cao đẳng ngành Công nghệ sinh học, dự kiến năm 2015 sẽ đào tạo bậc Đại học. Bộ môn có 8 thành viên, trong đó có 5 giảng viên và 3 kỹ sư. Bộ môn hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác và đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, môi trường,…; chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất theo hướng nâng cao giá trị giống cây trồng, các sản phẩm sinh học, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm của vùng so với các sản phẩm cùng loại khác trong và ngoài nước.

Bên cạnh các hoạt động đào tào, nghiên cứu khoa học, Bộ môn còn thiết lập quan hệ hợp tác với các trường, viện, trung tâm hoạt động trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, đặc biệt là Công nghệ sinh học trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo, và tăng tính quốc tế của Bộ môn.


Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Chức vụ Email
1 Lê Thị Thu Trang Thạc sĩ CN Thực phẩm và Đồ uống Giảng viên le.thu.trang.1985@gmail.com
2 Phạm Thị Thùy Trang Thạc sĩ CN Thực phẩm và Đồ uống Giảng viên trangpddn@gmail.com
3 Nguyễn Minh Thông Thạc sĩ Hóa học vô cơ Giảng viên thongsphoa@gmail.com
4 Phan Thị Tuyết Trinh Kỹ sư CN Sinh học Giảng viên tuyettrinh280988@gmail.com
5 Bùi Thị Ngọc Hân Kỹ sư CN Sinh học Giảng viên ngochan1106@gmail.com
6 Trương Thị Tú Trinh Kỹ sư CN Sinh học Kỹ sư truongtrinhkt@gmail.com
7 Trương Văn Năm Kỹ sư CN Sinh học Kỹ sư truongvannam254@gmail.com
8 Quách Xuân Quỳnh Kỹ sư CN Sinh học Kỹ sư quachxuanquynh04@gmail.com

Các học phần đảm nhận

Bộ môn Công nghệ sinh học với đội ngũ giảng viên thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau nên đã đảm nhận được hầu hết các học phần trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học và một số học phần trong chương trình đào tạo các ngành Kỹ thuật (Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông, Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án, Kỹ thuật Công trình xây dựng). Các học phần Bộ môn đảm nhận gồm có:


Nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn chủ yếu thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sử dụng kỹ thuật di truyền nhằm cải thiện giống cây trồng, vật nuôi trên cơ sở nguồn gen quý. Sử dụng các kỹ thuật CNSH khác nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, phục tráng giống, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, chẩn đoán bệnh hại cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Sử dụng các kỹ thuật vi sinh trong sản xuất các sản phẩm hữu cơ, ứng dụng các kỹ thuật mới như các nguyên tố đất hiếm… phục vụ nông nghiệp.

can i take omeprazole before surgery link can i take omeprazole before surgery
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon