Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

BỘ MÔN NÔNG NGHIỆP

Giới thiệu

Bộ môn Nông nghiệp trực thuộc tổ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Bộ môn hiện có 2 cán bộ trực tiếp giảng dạy, trong đó 1 tiến sĩ và 1 thạc sĩ bên lĩnh vực nông nghiệp.

 Chức năng nhiệm vụ của bộ môn là tham gia đào tạo các ngành bên lĩnh vực nông nghiệp, và tham gia giảng dạy một số học phần liên quan cho sinh viên chuyên ngành khối kinh tế. Bộ môn tập trung nghiên cứu những lĩnh vực chính như cải tiến và phát triển kỹ thuật của hệ thống sản xuất nông nghiệp, phát triển cây trồng, vật nuôi cho khu vực Tây Nguyên,....

Phương pháp giảng dạy của bộ môn được áp dụng là sự kết hợp các phương pháp giảng dạy mới và phương pháp truyền thống. Phương tiện được trang bị khá đầy đủ để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu như máy tính, máy chiếu với nhiều hình ảnh minh họa đặc sắc cho từng môn học.

Đội ngũ giảng viên

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Phi Hùng

Tiến sĩ

Trồng trọt

PGĐ

phihungphkt@yahoo.com

2

Thái Thị Bích Vân

Thạc sĩ

Thú y

Giảng viên

bichvankt09@gmail.com


Các học phần đảm nhận

Hiện tại, bộ môn đảm nhận giảng dạy các học phần sau:


Nghiên cứu khoa học

Bộ môn tập trung nghiên cứu những lĩnh vực chính như cải tiến và phát triển kỹ thuật của hệ thống sản xuất nông nghiệp, phát triển cây trồng, vật nuôi cho khu vực Tây Nguyên,....
 

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis 20 mg dosage blood sugar levels
abortion pill services abortion pill articles having an abortion